Inlichtingfiche voor offerte

Persoonlijke gegevens

Architect gegevens

EPB verantwoordelijke

Werf info

Voor de berekening van de luchtdebieten in uw woning hebben we de oppervlaktes nodig van een aantal ruimten. Enkel kamers waar echt wordt geleefd moeten worden ingevuld. Alles uitgedrukt in (cm²).

Extra informatie over de woning om een zo correct mogelijke schatting te kunnen maken.