Previous
Next

VENTILATIE NIET-RESIDENTIEEL

Alle eengezinswoningen en appartementsgebouwen zijn residentiële woningen. Wel zijn hier een paar uitzonderingen en speciale toepassingen zoals bijvoorbeeld:

  • Combinatie woning met dokterspraktijk
  • kantorencomplex met conciërgewoning

Wat zijn niet-residentiële gebouwen?

Dit zijn kantoorgebouwen, ziekenhuizen, hotels, scholen, industriële gebouwen, correctionele instellingen,…

Binnen de energieprestatie regelgeving worden aparte eisen gesteld aan aan de ventilatie van niet-residentiële gebouwen. Het betreft complexe berekeningen die verschillen naargelang het soort ruimte, de oppervlakte ervan en de gewenste luchtkwaliteit. De debietenbepaling hangt dus af van verschillende factoren: al dan niet menselijke bezetting & type van lokaal. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid naar risico op vervuiling. Dit wordt allemaal wettelijke bepaald in de Europese normen.

De eisen die dus gesteld worden aan de ventilatie van niet-residentiële gebouwen gaat dus veel verder dan enkel de kwaliteit van de binnenlucht. Zo stelt de EN13779 norm bijvoorbeeld de voorwaarden voor de afvoer van lucht (en het hergebruik ervan), het soortelijk vermogen van de ventilatoren en de regeling van de binnenlucht kwaliteit. Zo moeten mechanische ventilatiesystemen geregeld kunnen worden door middel van manuele schakelaars.

Conclusie is dat deze materie bestemd is voor specialisten in ventilatie en luchtbehandeling!

hierbij korte opsomming van ons toepassingsgebieden:

  • ruimteventilatie; luchttoevoer en afvoer, al dan niet met warmte recuperatie (zoals fabrieksruimtes, kantoren, winkels, sporthallen, zwembaden,…)
  • alle soorten afzuiginstallaties
  • luchtverwarming
  • luchtkoeling
  • ontstoffen en ontgeuren
  • bevochtigingssystemen
  • ontvochtigingssystemen